Tag Archives: finanskriser

Banksektoren og finanskriser

Det reises spørsmål ved om en av Europas største banker,Deutsche Bank, vil klare å innfri et stort erstatningskrav fra amerikanske myndigheter knyttet til bankens rolle i den såkalte «Subprime-krisen». Erfaringene fra finanskrisen i 2007/8 viser at myndighetene i mange land står ovenfor en krevende avveining mellom å stabilisere finansmarkedene i perioder med… Read more »