Tag Archives: oljepris

Et midlertidig oljeprishopp?

Råoljeprisene har steget markert den senere tid. Markedssentimentet virker mer optimistisk enn på lenge, men oppgangen er sårbar. Dette innlegget ser nærmere på utviklingen i oljemarkedet og diskuterer forhold som kan prege prisutviklingen fremover. Råoljeprisene har steget med 15 prosent den siste måneden. Benchmarkprisen Brent Blend ligger nå litt under… Read more »

Oslo Børs og oljeprisen

Det norske aksjemarkedet regnes som relativt oljeavhengig, men de siste årene har sammenhengen mellom råoljeprisen og kursutviklingen på Oslo Børs blitt mindre entydig. Hva kan ligge bak denne utviklingen? Finanspressen fokuserer mye på hvordan bevegelser i råoljeprisen påvirker utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs. Eksempelvis kunne man på tirsdag lese… Read more »

Revidert nasjonalbudsjett, oljepris og kronekurs

Det er fornuftig å fortsatt stimulere norsk økonomi gjennom finanspolitikken, slik regjeringen legger opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Fremover må likevel politikerne legge til grunn at oljeprisen kan holde seg lav som følge av omveltninger i oljemarkedet. Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste årene, noe som letter… Read more »

Tilbakeblikk på 2016 og utsikter for 2017

I 2016 har en todelt norsk økonomi gått på lavgir mens boligprisene har steget kraftig. Verdensøkonomien preges av ubalanser og usikkerhet. Dette innlegget reflekterer rundt året som har gått og de økonomiske utsiktene for 2017. Norsk økonomi har vist klare tegn til stabilisering i 2016. Smitteeffektene fra oljenedgangen over på… Read more »

Vil dollaren bremse oljeoppsvinget?

Oljeprisen stiger betydelig etter at OPEC har annonsert kutt i oljeproduksjonen. Samtidig har dollaren styrket seg etter presidentvalget i USA. Kombinasjonen av en sterk dollar og høye oljepriser er godt nytt norsk økonomi. Siden tidlig på 2000- tallet har man sett tendenser til at lave oljepriser faller sammen med en sterk dollar. Dette… Read more »

Kronekursen som brikke i rentepuslespillet

Kronekursen har styrket seg på valutamarkedet i forkant av rentemøte i Norges Bank. Det er ingen enkel sammenheng mellom kronekursen og pengepolitikken. Hva som driver kronen er avgjørende for hvordan sentralbanken bør reagere. Torsdag 27 oktober offentliggjøres utfallet av det seneste rentemøte i Norges Bank. Det er ventet at hovedstyre… Read more »

Oljefondets rolle

Dette er det første av to innlegg der søkelyset rettes mot oljefondet og dets betydning for norsk økonomi. Oljefondet og handlingsregelen innebærer at staten sparer opptjente petroleumsinntekter og fordeler bruken av disse over en lang tidsperiode. Dette bidrar til å redusere det fremtidige innstramningsbehovet i finanspolitikken, samt å verne norsk… Read more »

Det høye norske prisnivået

Alle vet at det er dyrt i Norge. Hovedforklaringen er høy produktivitet i konkurranseutsatt sektor som gir et høyt lønnsnivå i hele økonomien. I tillegg blir kronen sterk. Denne effekten har blitt forsterket av oljerikdommen. Den lave oljeprisen bidrar til at prisforskjellene ovenfor utlandet nå avtar. Et spørsmål mange nordmenn på ferie i… Read more »