Tag Archives: aksjer

Aksjemarkedets betydning

Børsene i USA nærmer seg nå historiske toppnoteringer, til tross for svak inntjening blant en del av selskapene. Dette innlegget drøfter sammenhengene mellom utviklingen i aksjemarkedet og situasjonen i økonomien mer generelt. Det er få markeder som får mer søkelys rettet mot seg enn aksjemarkedet. Media rapporterer løpende om kurssvingninger… Read more »