Tag Archives: lønnsvekst

Betraktninger rundt de norske lønnsoppgjørene

I uken som gikk ble det markert at det er 50 år siden opprettelsen av teknisk beregningsutvalg, som spiller en viktig funksjon i de sentrale lønnsoppgjørene i Norge. Dette innlegget drøfter lønnsoppgjørenes betydning for norsk økonomi. I Norge har inntektspolitikken blitt tillagt en langt viktigere rolle enn i de fleste… Read more »

Lønnsvekst, arbeidsledighet og omstilling

Lønnsoppgjøret for 2017 nærmer seg. Et sentralt spørsmål for partene i arbeidslivet, og for myndighetenes økonomiske politikk, er i hvilken grad økningen i arbeidsledigheten de siste årene gjenspeiler svake konjunkturer eller varige strukturendringer knyttet til nedbygging av oljenæringen. Et uvanlig stort sprik i ulike mål på arbeidsledigheten illustrerer denne usikkerheten…. Read more »

En nødvendig oljepengebruk

Bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 har fått kritikk fra mange hold. Dette innlegget argumenterer for at dagens oljepengebruk er nødvendig. Behovet for langsiktig innstramminger i finanspolitikken og omstillinger av næringsstrukturen til lavere oljeaktivitet er ikke gode argumenter for å kutte oljepengebruken på kort sikt. Flere medier kunne i går melde… Read more »

Amerikanske jobber og produktivitet

De svake amerikanske sysselsettingsdataene som ble publisert forrige fredag har fått mye oppmerksomhet. Finansmarkedene reagerte negativt og Federal Reserve antyder at den neste renteøkningen vil avvente til mer positive data kommer på bordet. Samtidig kom det tall i dag som viser at amerikansk arbeidskraftproduktivitet fortsetter å utvikle seg svakt. Et… Read more »

Fed ser mot juni

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) har i kveld offentliggjort sin pengepolitiske beslutning etter å ha avsluttet et todagers møte i rentekomiteen FOMC. Styringsrenten holdes uforandret i intervallet 0,25-0,5 prosent. Dette var i tråd med markedets forventninger. Det kan imidlertid gå mot en ny renteøkning til sommeren. Den amerikanske sentralbanken… Read more »

Når etterspørselen knekker

Når det nominelle rentenivået når null snus mange av sammenhengene i økonomien opp ned. I dette innlegget illustreres dette viktige poenget innenfor rammene av en enkel makroøkonomisk modell. Norges Banks styringsrente er for tiden på historisk lave 0,5 prosent og forventes å falle videre – kanskje til null eller helt… Read more »

Balanserte lønnsforhandlinger

Årets lønnsforhandlinger er i full sving og et sentralt spørsmål er opprettholdelse av lønnens kjøpekraft. Man kan ofte få inntrykk av at lavest mulig lønnsvekst er en nødvendighet, men i dagens situasjon står partene ovenfor en vanskelig balansering der både for store og for små lønnstillegg kan vippe norsk økonomi… Read more »