Monthly Archives: juni 2016

Europroblemer

Når euroen ble innført som felles valuta i EU 1.januar 1999 var det velkjent at mange økonomer med kompetanse på området var motstandere av prosjektet. Eurosonen har aldri oppfylt kriteriene for et «optimalt valutaområde». Hvis EU ønsker å forhindre at Storbritannia skal bli siste land som forlater unionen, må feilkonstruksjonen rettes… Read more »

BREXITSJOKK

Storbritannias beslutning om å forlate den Europeiske Union (EU) har sendt sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder. Fredag brakte med seg et rekordstort fall i pundet, men også lavere aksjekurser og nedgang i de lange rentene. Markedsutviklingen gjenspeiler usikkerhet knyttet til britiske konjunkturer og forhandlingene med EU om ny handelsavtale. I tillegg… Read more »

Valutakurser ved global nullrente

Det er mye fokus på hvordan rentenivået påvirker valutakursen. En sentral teori som forklarer denne sammenhengen er «udekket renteparitet», som sier at forventet endring i valutakursene må motsvare rentedifferansen mellom land. Dette innlegget drøfter hva som skjer med valutakursdannelsen dersom renten blir null i alle land, og hvilke konsekvenser dette… Read more »

Boblefare i boligmarkedet

Boligprisene fortsetter å stige i Norge, selv om det er geografiske forskjeller. I media kan man lese ville historier om urealistiske prisforventninger og desperat kamp for å komme inn i boligmarkedet, særlig i hovedstads-området. Realboligprisene svinger mer enn mange er klar over og det er en klar risiko for fremtidig boligprisfall. De siste ukene… Read more »

Godteri og phishing

Helseministeren går til angrep på matvarebutikkenes angivelige «godteri-terror». Det forhold at butikkene plasserer godteri i nærheten av kassaområdet er et eksempel på det de nobelprisvinnende økonomene Akerlof og Shiller kaller en «phishing likevekt». Dersom myndighetene mener at dette er et samfunnsproblem, kreves det andre virkemidler enn å «snakke bransjen til rette»…. Read more »

Brexit og finansmarkedene

Under to uker før den kanskje viktigste folkeavstemningen i EUs historie, ligger ja- og nei-siden i spørsmålet om britisk utmeldelse nærmest likt. Skulle britene stemme for en «brexit», kan dette føre til store utslag i finansmarkedene. Aksjekursene og pundet vil trolig falle, mens virkningen på langsiktige britiske renter er mer uklar…. Read more »

Amerikanske jobber og produktivitet

De svake amerikanske sysselsettingsdataene som ble publisert forrige fredag har fått mye oppmerksomhet. Finansmarkedene reagerte negativt og Federal Reserve antyder at den neste renteøkningen vil avvente til mer positive data kommer på bordet. Samtidig kom det tall i dag som viser at amerikansk arbeidskraftproduktivitet fortsetter å utvikle seg svakt. Et… Read more »

Vekst og inntektsforskjeller

Et spørsmål som alltid har preget den politiske debatten, men som også økonomer har viet økende oppmerksomhet de siste årene, er sammenhengen mellom økonomisk vekst og inntektsfordelingen i samfunnet. I mange vestlige land har inntektsforskjellene økt og veksten i økonomien falt. Økonomisk teori og forskning viser at det er en avveining… Read more »

Oljefondets rolle – del 2

Oljefondet og handlingsregelen gir viktige bidrag til makroøkonomisk stabilitet og velferd. Dette skjer gjennom å forankre forventningene til fremtidig oljepengebruk, men også ved å gi et «institusjonelt svar» på risikoen for at oljeinntektene skal føre til overdreven avindustralisering («hollandsk syke») og lav økonomisk vekst («rikdommens forbannelse»). Dette er det andre… Read more »