Monthly Archives: april 2017

Vridde skatteeffekter

Et forhold som får lite oppmerksomhet i skattedebatten er de negative vridningseffektene skattereglene har på arbeidstilbudet og sparingen i norsk økonomi. Selv om de såkalte skattekilene er noe redusert de siste årene, fører kombinasjonen av lave realrenter og skattlegging av nominelle finansinntekter til en indirekte formueskatt som svekker insentivene til… Read more »

Kvantitative bekymringer

I finanspressen får det økende oppmerksomhet at de store sentralbankene, med Federal Reserve i spissen, etter hvert vil starte å reversere de store «kvantitative lettelsene» som ble gjennomført i årene under og etter finanskrisen. Vil de globale finansmarkedene håndtere nedsalg av statsobligasjoner og andre lånepapirer tilsvarende 111.000 milliarder kroner, eller… Read more »

Skattelettelser, arbeidsplasser og valgkamp

LO hevder at regjeringens skattereduksjoner kunne gitt 27.600 flere jobber hvis pengene isteden hadde gått til offentlig forbruk. Dette innlegget diskuterer effekten av skattenedsettelser i forhold til den aktuelle konjunktursituasjonen og det langsiktige produksjonspotensialet i norsk økonomi. I en artikkel i gårsdagens VG hevder LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen at regjeringens… Read more »

Topp 5 innlegg

Siden oppstarten i februar 2016 er det publisert 100 innlegg på Økonomiske Blikk. Her følger en liste over de 5 prosent mest leste innleggene så langt. Boblefare i boligmarkedet, det lave rentenivået, oljepengebruk og bærekraften i statsfinansene er blant temaene som vekker interesse.   Topp 5 innlegg: Boblete boligpriser Norsk inflasjonshopp og… Read more »

Norges langsiktige utfordringer

Regjeringen la nylig frem perspektivmeldingen, som drøfter utfordringene for norsk økonomi og statsfinanser i tiårene som kommer. Dette innlegget argumenterer for at verken et økt skattetrykk eller høyere produktivitetsvekst i privat sektor vil løse det langsiktige innstramningsbehovet over de offentlige budsjettene. Over tid er det nødvendig å gjennomføre strukturreformer som… Read more »