Monthly Archives: februar 2017

Robotifisert vekst

Selv om de historiske erfaringene tyder på at ny teknologi faller sammen med stigende reallønninger og høy sysselsetting, er dette ikke en garanti for fremtiden. Innenfor økonomiske vekstmodeller kan utbredt bruk av roboter gi flere alternative utfall. Teknologiske fremskritt er den viktigste driveren bak økonomisk vekst. Likevel har enkeltgrupper til alle tider vært… Read more »

Lønnsvekst, arbeidsledighet og omstilling

Lønnsoppgjøret for 2017 nærmer seg. Et sentralt spørsmål for partene i arbeidslivet, og for myndighetenes økonomiske politikk, er i hvilken grad økningen i arbeidsledigheten de siste årene gjenspeiler svake konjunkturer eller varige strukturendringer knyttet til nedbygging av oljenæringen. Et uvanlig stort sprik i ulike mål på arbeidsledigheten illustrerer denne usikkerheten…. Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

Statspapirdumping

Siden presidentvalget i november har Kina og Japan redusert sine beholdninger av amerikanske statsobligasjoner. I motsetning til den allmenne oppfatningen, er dette i all hovedsak positivt for amerikansk økonomi. Vi lever i en usikker verden. Trump, Brexit og Le Pen preger nyhetsbilde. Mange frykter økt proteksjonisme. Noen frykter at eurosonen skal bryte… Read more »

Euro, inflasjon og Norges Bank

I Frankrike ønsker presidentkandidat Marine Le Pen å trekke landet ut av euroen og bruke seddelpressen til å finansiere offentlige utgifter. Erfaringene viser at en politisk uavhengig sentralbank er avgjørende for å sikre lav inflasjon. I Norge bør denne innsikten løftes inn i arbeidet med ny sentralbanklov. Siden etableringen av… Read more »

Bokomtale av «The Man who knew: The life and times of Alan Greenspan»

Boken «The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan» forteller historien om en av de mest innflytelsesrike personene i nyere økonomisk historie. Sebastian Mallabys biografi om Alan Greenspan (The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan) er en fascinerende bok om livet til verdens mest… Read more »