Monthly Archives: januar 2017

Overdreven børsoppgang?

Aksjemarkedet har den senere tid vært preget av stor optimisme. De siste ukene har det vært nye toppnoteringer på børsene. Selv om de nominelle aksjeindeksene har steget betydelig siden årtusenskifte, har realavkastningen fra aksjeinvesteringer vært relativt beskjeden i denne perioden. I likhet med 1999 kan dagens kursutvikling være påvirket av et feiloppfattet paradigmeskifte…. Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »

Ekspertfeil om Brexit?

Regjeringen i Storbritannia varsler en «hard Brexit». I den forbindelse får det medieomtale at økonomien i Storbritannia har gjort det bedre enn mange spådde etter at britene stemte seg ut av EU. Det har aldri vært fagøkonomisk grunnlag for å skråsikkert hevde at Brexit ville føre til nedgangstider på kort sikt…. Read more »

Geografiske boligpriser

Den sterke boligprisveksten fortsetter. En prisgalopp i Oslo trekker opp landsgjennomsnittet. Det er flere historiske eksempler på at kraftig boligprisoppgang i Oslo har blitt etterfulgt av store og langvarige fall. Internasjonalt bidrar et globalt spareoverskudd til at boligprisene har blitt mer volatile i enkelte storbyer. Den kraftige boligprisveksten tiltok ytterligere i desember. Spesielt… Read more »