Tag Archives: verdensøkonomien

Et midlertidig oljeprishopp?

Råoljeprisene har steget markert den senere tid. Markedssentimentet virker mer optimistisk enn på lenge, men oppgangen er sårbar. Dette innlegget ser nærmere på utviklingen i oljemarkedet og diskuterer forhold som kan prege prisutviklingen fremover. Råoljeprisene har steget med 15 prosent den siste måneden. Benchmarkprisen Brent Blend ligger nå litt under… Read more »

Børsoppgang, risikofaktorer og amerikanske skattekutt

Aksjemarkedene stiger mot ny «all-time high». Investorene har så langt vært relativt immune mot et bredt spekter av risikofaktorer og synes isteden å fokusere på gode økonomiske nøkkeltall og forhold som dereguleringer og skattereform i USA. Alle vet at aksjemarkedene svinger over tid. Nylig ble man minnet om at det er… Read more »

Argumenter for høy oljepengebruk

Til stadighet hører man i den offentlige debatten at Norge bruker for mye oljepenger. Dette innlegget argumenterer for at en ekspansiv finanspolitikk har vært helt nødvendig som følge av utviklingen i verdensøkonomien og oljeprisfallet. I valgkampen har regjeringen blitt kritisert for å bruke for mye oljepenger, og i gårsdagens VG hevder… Read more »

Arven etter gullstandarden

Dette innlegget ser tilbake på erfaringene med faste valutakurser i form av en gullstandard i verdensøkonomien fra 1870-tallet og frem til den store depresjonen på 1930-tallet. Innlegget trekker paralleller til dagens økonomiske situasjon og stiller spørsmålet: hva er vår tids gullstandard? Storbritannia innførte gullstandarden tidlig på 1800-tallet. Fra rundt 1870 og… Read more »

Tvetydige rentesignaler

Det er et sprik mellom de pengepolitiske signalene fra sentralbankene og rentenivåene på langsiktige statsobligasjoner i mange land. Denne uken hevet Federal Reserve styringsrenten i USA til litt over 1 prosent. Tidligere denne måneden antydet Den Europeiske Sentralbanken at styringsrenten i eurosonen ikke vil bli satt ytterligere ned. Norges Bank holder… Read more »

Økonomiske konsekvenser av skotsk uavhengighet

I kjølvannet av Brexit krever skotske parlamentarikere at det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Dette innlegget ser nærmere på de økonomiske argumentene. Særlig de valutapolitiske følgene er av stor interesse, siden disse også er aktuelle for land som i fremtiden ønsker å forlate euroen. I 2014 stemte 55,3% av skottene «nei»… Read more »

Betydningen for Norge av et amerikansk renteløft

Selv om oppsvinget i norsk økonomi er moderat, blir også vi påvirket av en fremskyndet amerikansk renteoppgang. Det ble i går lagt frem en solid arbeidsmarkedsrapport fra USA, med sterk sysselsettingsvekst, fallende arbeidsledighet og tiltagende lønnsvekst. Selv om en varm februar kan ha påvirket tallene positivt, ligger nå alt til rette… Read more »

Statspapirdumping

Siden presidentvalget i november har Kina og Japan redusert sine beholdninger av amerikanske statsobligasjoner. I motsetning til den allmenne oppfatningen, er dette i all hovedsak positivt for amerikansk økonomi. Vi lever i en usikker verden. Trump, Brexit og Le Pen preger nyhetsbilde. Mange frykter økt proteksjonisme. Noen frykter at eurosonen skal bryte… Read more »

Overdreven børsoppgang?

Aksjemarkedet har den senere tid vært preget av stor optimisme. De siste ukene har det vært nye toppnoteringer på børsene. Selv om de nominelle aksjeindeksene har steget betydelig siden årtusenskifte, har realavkastningen fra aksjeinvesteringer vært relativt beskjeden i denne perioden. I likhet med 1999 kan dagens kursutvikling være påvirket av et feiloppfattet paradigmeskifte…. Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »