Tag Archives: valuta

Storm i renteglasset

Den internasjonale renteoppgangen gjenspeiler at obligasjonsmarkedene har fått troen på at sentralbankene vil følge tidligere annonserte planer. Selv om det er mulig at de amerikanske rentene kan overraske på oppsiden, er de langsiktige rentene i Norge og andre europeiske land klart lavere enn det som er forenlig med inflasjonsmålet og… Read more »

Arven etter gullstandarden

Dette innlegget ser tilbake på erfaringene med faste valutakurser i form av en gullstandard i verdensøkonomien fra 1870-tallet og frem til den store depresjonen på 1930-tallet. Innlegget trekker paralleller til dagens økonomiske situasjon og stiller spørsmålet: hva er vår tids gullstandard? Storbritannia innførte gullstandarden tidlig på 1800-tallet. Fra rundt 1870 og… Read more »

Er Bitcoin fremtiden eller en digital pengeboble?

Det får mye oppmerksomhet at den digitale pengeenheten Bitcoin har steget kraftig i verdi den senere tid og viser klare tendenser til en boble. Dette innlegget drøfter hvorfor slike kryptovalutaer ikke kan fylle rollen som penger i sin nåværende form, men likevel bane vei for fremtidens betalingssystemer. Prisen på Bitcoin, en ny type elektroniske penger,… Read more »

Revidert nasjonalbudsjett, oljepris og kronekurs

Det er fornuftig å fortsatt stimulere norsk økonomi gjennom finanspolitikken, slik regjeringen legger opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Fremover må likevel politikerne legge til grunn at oljeprisen kan holde seg lav som følge av omveltninger i oljemarkedet. Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste årene, noe som letter… Read more »

Økonomiske konsekvenser av skotsk uavhengighet

I kjølvannet av Brexit krever skotske parlamentarikere at det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Dette innlegget ser nærmere på de økonomiske argumentene. Særlig de valutapolitiske følgene er av stor interesse, siden disse også er aktuelle for land som i fremtiden ønsker å forlate euroen. I 2014 stemte 55,3% av skottene «nei»… Read more »

Betydningen for Norge av et amerikansk renteløft

Selv om oppsvinget i norsk økonomi er moderat, blir også vi påvirket av en fremskyndet amerikansk renteoppgang. Det ble i går lagt frem en solid arbeidsmarkedsrapport fra USA, med sterk sysselsettingsvekst, fallende arbeidsledighet og tiltagende lønnsvekst. Selv om en varm februar kan ha påvirket tallene positivt, ligger nå alt til rette… Read more »

Statspapirdumping

Siden presidentvalget i november har Kina og Japan redusert sine beholdninger av amerikanske statsobligasjoner. I motsetning til den allmenne oppfatningen, er dette i all hovedsak positivt for amerikansk økonomi. Vi lever i en usikker verden. Trump, Brexit og Le Pen preger nyhetsbilde. Mange frykter økt proteksjonisme. Noen frykter at eurosonen skal bryte… Read more »