Tag Archives: sparing

Mot skattestimulert handelskrig?

USAs underskudd på handelsbalansen skyldes for lav innenlandsk sparing. Derfor vil handelsunderskuddet vokse når store skattekutt øker underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet. Siden Trump-administrasjonen mener at landets importoverskudd gjenspeiler dårlige handelsavtaler, øker risikoen for mer proteksjonisme i årene fremover. USAs handelsunderskudd med Kina vokste med 10 prosent i 2017. Den… Read more »

Psykologisk økonomi

Årets nobelpris i økonomi går til den amerikanske økonomen Richard H. Thaler for hans bidrag til fagfeltet adferdsøkonomi. Faget samfunnsøkonomi handler mye om å forstå menneskelig adferd i økonomiske beslutningssituasjoner. Mange tradisjonelle økonomiske modeller forutsetter at aktørene er fullstendig rasjonelle. Husholdningene maksimerer sin nytte over livsløpet, mens bedriftene tilpasser produksjon og priser for… Read more »

Effektene av formuesskatt

Formuesskatten får mye oppmerksomhet nå i valgkampen. Dette innlegger ser nærmere på virkningen av formuesskatt innenfor rammene av økonomisk teori. NHO viser til en ny undersøkelse der 90 prosent av de spurte bedriftseiere mener at formuesskatten bør fjernes. Disse svarer også positivt på spørsmål om dette vil føre til flere… Read more »

Boligpriser og psykologiske ankere

En ekspansjon på tilbudssiden bidrar nå til å motvirke de siste års prispress på boliger. Hvor mye realboligprisene kommer ned, og hvorvidt denne tendensen vil bli avbrutt av perioder med ny prisoppgang, avhenger kritisk av om vi får et brudd i boligmarkedets «psykologiske ankere». I juli falt boligprisene i Norge med… Read more »

Vridde skatteeffekter

Et forhold som får lite oppmerksomhet i skattedebatten er de negative vridningseffektene skattereglene har på arbeidstilbudet og sparingen i norsk økonomi. Selv om de såkalte skattekilene er noe redusert de siste årene, fører kombinasjonen av lave realrenter og skattlegging av nominelle finansinntekter til en indirekte formueskatt som svekker insentivene til… Read more »

Skattelettelser, arbeidsplasser og valgkamp

LO hevder at regjeringens skattereduksjoner kunne gitt 27.600 flere jobber hvis pengene isteden hadde gått til offentlig forbruk. Dette innlegget diskuterer effekten av skattenedsettelser i forhold til den aktuelle konjunktursituasjonen og det langsiktige produksjonspotensialet i norsk økonomi. I en artikkel i gårsdagens VG hevder LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen at regjeringens… Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

Julehandelens betydning for norsk økonomi

Julen nærmer seg og julegavehandelen er i full sving. Dette innlegget drøfter hvorfor noe mindre julegavehandel kan ha positive effekter for samfunnsøkonomien. Som alltid er det diskusjoner i media rundt julehandelen. Noen oppfordrer til mer juleshopping for å trygge butikkarbeidsplasser, mens andre vil ha mindre gavedryss av hensyn til miljøet. Mange… Read more »

Offentlig sparing og statlig eierskap

Den norske oljerikdommen fører til stor offentlig sparing. Til tross for at mye av petroleumsformuen er plassert utenlands i oljefondet, har den norske staten betydelige eierandeler på Oslo Børs. Det statlige eierskapet har politiske begrunnelser, men kan bidra til at samfunnets ressurser utnyttes mindre effektivt. Den norske staten har drevet en aktiv sparepolitikk… Read more »

Amerikanske renter og globale ubalanser

Åtte år etter finanskrisen er styringsrenten i USA fortsatt bare marginalt over nullstreken, til tross for at verdens største økonomi nærmer seg full sysselsetting. En viktig forklaring er et globalt etterspørselsoverskudd etter sikre verdipapirer, som den amerikanske staten har en særlig kapasitet til å tilby. For å utjevne de globale… Read more »