Tag Archives: realvalutakurs

Betraktninger rundt de norske lønnsoppgjørene

I uken som gikk ble det markert at det er 50 år siden opprettelsen av teknisk beregningsutvalg, som spiller en viktig funksjon i de sentrale lønnsoppgjørene i Norge. Dette innlegget drøfter lønnsoppgjørenes betydning for norsk økonomi. I Norge har inntektspolitikken blitt tillagt en langt viktigere rolle enn i de fleste… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Bør inflasjonsmålet senkes?

Norge har et høyere inflasjonsmål enn de fleste sammenlignbare land. Dette innlegget argumenterer for at målet ikke bør endres og ser på virkningene av et lavere inflasjonsmål for pengepolitikken. I forbindelse med at et regjeringsoppnevnt utvalg i april skal legge frem forslag til justeringer i sentralbankloven og styringen i Norges… Read more »

Europroblemer

Når euroen ble innført som felles valuta i EU 1.januar 1999 var det velkjent at mange økonomer med kompetanse på området var motstandere av prosjektet. Eurosonen har aldri oppfylt kriteriene for et «optimalt valutaområde». Hvis EU ønsker å forhindre at Storbritannia skal bli siste land som forlater unionen, må feilkonstruksjonen rettes… Read more »

Det høye norske prisnivået

Alle vet at det er dyrt i Norge. Hovedforklaringen er høy produktivitet i konkurranseutsatt sektor som gir et høyt lønnsnivå i hele økonomien. I tillegg blir kronen sterk. Denne effekten har blitt forsterket av oljerikdommen. Den lave oljeprisen bidrar til at prisforskjellene ovenfor utlandet nå avtar. Et spørsmål mange nordmenn på ferie i… Read more »