Tag Archives: negativ rente

Negative renteeffekter

De siste årene har noen sentralbanker eksperimentert med negative nominelle styringsrenter. Ny forskning, blant annet basert på erfaringene fra Sverige, Danmark og eurosonen, viser at dette har hatt lite gjennomslag på de rentene banker tilbyr husholdninger og bedrifter. Under visse forhold kan negative nominelle styringsrenter faktisk redusere den makroøkonomiske aktiviteten…. Read more »

E-penger

Den svenske sentralbanken skal utrede muligheten for å innføre elektroniske kroner som et alternativ til dagens sedler og mynt. Det er gode grunner til å sikre husholdninger og næringsliv fortsatt tilgang på sentralbankpenger. Pengenes historie handler om hvordan betalingsmidlene i samfunnet har gått fra det konkrete til det abstrakte. Først… Read more »

Negative renter for alltid?

Pessimistene har tatt overhånd i markedene for statsobligasjoner. De langsiktige nominelle rentenivåene på statslån har den senere tid falt til helt ekstreme nivåer. Mens deler av denne utviklingen har en fundamental forklaring knyttet til lave vekstforventninger, virker utviklingen å være preget av overdreven pessimisme og markedsuro. I Sveits er det… Read more »

Negative renter i Norge?

I forrige uke kuttet Norges Bank styringsrenten til historisk lave 0,5 prosent. Det har vakt stor oppmerksomhet at sentralbanken har signalisert at styringsrenten kan bli negativ dersom norsk økonomi skulle bli utsatt for «nye store forstyrrelser». Det er lite trolig at husholdninger og næringsliv vil stå ovenfor negative renter på… Read more »