Tag Archives: næringsstruktur

Hvordan går omstillingen av Norge?

Behovet for omstilling av næringslivet i møte med lavere oljeaktivitet og ny teknologi har fått mye oppmerksomhet i den offentlige debatten. Norsk økonomi er i kontinuerlig endring. Det er imidlertid lite som tyder på at det pågående konjunkturoppsvinget faller sammen med store strukturendringer i økonomien. Et høyt kostnadsnivå kombinert med… Read more »

Industrisysselsetting og økonomisk vekst

Dette innlegget ser nærmere på forholdet mellom industrisysselsetting og økonomisk vekst de siste tiårene, og stiller spørsmålet om en stadig større andel sysselsatte i næringer der potensiale for produktivitetsvekst er begrenset, kan forklare tendensen til lavere økonomisk vekst. På lang sikt avhenger utviklingen i vår levestandard særlig av produktivitetsveksten, dvs…. Read more »