Tag Archives: inflasjonsmål

Betraktninger rundt de norske lønnsoppgjørene

I uken som gikk ble det markert at det er 50 år siden opprettelsen av teknisk beregningsutvalg, som spiller en viktig funksjon i de sentrale lønnsoppgjørene i Norge. Dette innlegget drøfter lønnsoppgjørenes betydning for norsk økonomi. I Norge har inntektspolitikken blitt tillagt en langt viktigere rolle enn i de fleste… Read more »

Norsk økonomi og renteutsiktene – forventninger og alternative scenarioer

Norges Bank la denne uken frem ny pengepolitiske rapport, med vurderinger av norsk økonomi, pengepolitikken og finansiell stabilitet. Aktivitetsnivået og ressursutnyttelsen i økonomien vil stige i årene fremover, men inflasjonen når ikke opp til målet på 2,5 prosent. Rentenivået forventes å bare øke forsiktig. Det kan ha negative konsekvenser å underskyte inflasjonsmålet… Read more »

Stø amerikansk rentekurs

Federal Reserve varslet på onsdag at den starter prosessen å redusere størrelsen på sin balanse. Fortsatt er det utsikter til at rentenivået stiger gradvis fremover. Dette kan både påvirkes av hvor nær USA er full sysselsetting og hvorvidt det skjer større endringer i ledelsen av den amerikanske sentralbanken.   Den… Read more »

Et ventet inflasjonsfall

Norsk inflasjon har kommet kraftig ned det siste året. Dette innlegget ser nærmere på hva som ligger bak denne utviklingen og hvordan dette kan påvirke pengepolitikken fremover. Oppsvinget i norsk økonomi har fått bedre fotfeste det siste året. Veksten har tatt seg opp og arbeidsledigheten synker. Fallet i inflasjonen gjenspeiler… Read more »

En bedre styring av Norges Bank

Gjedrem- utvalget la denne uken frem forslag til ny sentralbanklov. Den gamle loven fra 1985 fremstår som utdatert i forhold til Norges Banks oppgaver og internasjonal praksis rundt organiseringen av en sentralbank. Utvalget foreslår flere endringer, der de viktigst er å opprette en uavhengig komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet… Read more »

Tvetydige rentesignaler

Det er et sprik mellom de pengepolitiske signalene fra sentralbankene og rentenivåene på langsiktige statsobligasjoner i mange land. Denne uken hevet Federal Reserve styringsrenten i USA til litt over 1 prosent. Tidligere denne måneden antydet Den Europeiske Sentralbanken at styringsrenten i eurosonen ikke vil bli satt ytterligere ned. Norges Bank holder… Read more »

Nok en liten renteøkning

Den amerikanske sentralbanken er ventet å gjennomføre en ny renteøkning denne uken. Et strammere arbeidsmarked presser det kortsiktige rentenivået i USA gradvis opp fra nullstreken, selv om den mye omtalte «Trump-effekten» kan vise seg å ikke bli så betydningsfull. Den 13-14 juni er det duket for nytt rentemøte i USA…. Read more »

Skattelettelser, arbeidsplasser og valgkamp

LO hevder at regjeringens skattereduksjoner kunne gitt 27.600 flere jobber hvis pengene isteden hadde gått til offentlig forbruk. Dette innlegget diskuterer effekten av skattenedsettelser i forhold til den aktuelle konjunktursituasjonen og det langsiktige produksjonspotensialet i norsk økonomi. I en artikkel i gårsdagens VG hevder LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen at regjeringens… Read more »

Prisen for lav inflasjon: et modellperspektiv

Inflasjonen i Norge ligger an til å bli langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent de neste årene. Er inflasjonsmålet troverdig vil en inflasjon som systematisk underskyter målet gi høyere arbeidsledighet. Faller inflasjonsforventningene kan dette også bidra til finansiell ustabilitet. For å klargjøre dette poenget kan det være nyttig… Read more »

Rentebanen og boligmarkedet

Norges Bank varsler at styringsrenten kan ligge nær dagens nivå på 0,5 prosent frem mot 2019. Fallende inflasjon gir likevel en økning i realrenten som forventes å bidra til å bremse boligprisveksten. Denne uken holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette var ventet i finansmarkedene og spenningen var derfor… Read more »