Tag Archives: handel

Mot skattestimulert handelskrig?

USAs underskudd på handelsbalansen skyldes for lav innenlandsk sparing. Derfor vil handelsunderskuddet vokse når store skattekutt øker underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet. Siden Trump-administrasjonen mener at landets importoverskudd gjenspeiler dårlige handelsavtaler, øker risikoen for mer proteksjonisme i årene fremover. USAs handelsunderskudd med Kina vokste med 10 prosent i 2017. Den… Read more »

Storbritannias utfordringer

Det er 500 dager siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Brexit- forhandlingene er i gang, men foreløpig er det flere ubesvarte spørsmål enn svar. Denne usikkerheten har negative effekter på tilbud- og etterspørselssiden i britisk økonomi. Samtidig har produktivitetsveksten i Storbritannia stagnert gjennom lang tid. Denne uken økte Bank… Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »

Ekspertfeil om Brexit?

Regjeringen i Storbritannia varsler en «hard Brexit». I den forbindelse får det medieomtale at økonomien i Storbritannia har gjort det bedre enn mange spådde etter at britene stemte seg ut av EU. Det har aldri vært fagøkonomisk grunnlag for å skråsikkert hevde at Brexit ville føre til nedgangstider på kort sikt…. Read more »

Det amerikanske valget og Trumponomics

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg og vil trolig få økende betydning for finansmarkedene i den drøye uken som gjenstår. Det sies gjerne at finansmarkedene hater usikkerhet. Så langt har meningsmålingene antydet en vinnersannsynlighet for Hillary Clinton i intervallet 80-90 prosent. Det er derfor ikke overraskende at markedene reagerte negativt når… Read more »

Modellert pundstup

Verdien av pund sterling har falt kraftig på valutamarkedet siden forsommeren når britene stemte for å melde seg ut av EU. Dette innlegget presenterer en enkel makroøkonomisk modell som brukes til å gi en årsak-/virkningsanalyse av utviklingen. I forkant av folkeavstemmingen den 23. juni var det mange som argumentere for… Read more »

BREXITSJOKK

Storbritannias beslutning om å forlate den Europeiske Union (EU) har sendt sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder. Fredag brakte med seg et rekordstort fall i pundet, men også lavere aksjekurser og nedgang i de lange rentene. Markedsutviklingen gjenspeiler usikkerhet knyttet til britiske konjunkturer og forhandlingene med EU om ny handelsavtale. I tillegg… Read more »

Det høye norske prisnivået

Alle vet at det er dyrt i Norge. Hovedforklaringen er høy produktivitet i konkurranseutsatt sektor som gir et høyt lønnsnivå i hele økonomien. I tillegg blir kronen sterk. Denne effekten har blitt forsterket av oljerikdommen. Den lave oljeprisen bidrar til at prisforskjellene ovenfor utlandet nå avtar. Et spørsmål mange nordmenn på ferie i… Read more »