Tag Archives: finansiell stabilitet

Hva skjer med boligprisene?

Dette innlegget argumenterer for at de norske boligprisene kan fortsette å utvikle seg svakt i tiden fremover. Etter at Eiendom Norge sin boligprisstatistikk for januar ble sluppet, har det blitt uttrykt optimisme for den videre utviklingen. Riktignok var prisoppgangen på 2 prosent den svakeste på ti år, sesongkorrigert falt prisene… Read more »

Den vanskelige boligskatten

Den utvidede regjeringen går inn for å redusere makssatsen for kommunal eiendomsskatt. Dette innlegget ser nærmere på beskatning av boliger i Norge og drøfter ulike måter skattesystemet kan endres. Det har fått oppmerksomhet at regjeringen ønsker å redusere makssatsen for kommunal eiendomsskatt. KS frykter at mange kommuner vil oppleve store… Read more »

Et kjøligere boligmarked

I fjor trodde mange at boligprisene skulle vokse inn i himmelen, men det siste halvåret har man sett et kraftig temperaturomslag i boligmarkedet. En høy gjeldsbelastning blant husholdningene gjør norsk økonomi sårbar for fallende boligpriser. De siste boligpristallene fra statistisk sentralbyrå (SSB) viste en sesongjustert nedgang på 1 prosent i tredje kvartal… Read more »

Norsk økonomi og renteutsiktene – forventninger og alternative scenarioer

Norges Bank la denne uken frem ny pengepolitiske rapport, med vurderinger av norsk økonomi, pengepolitikken og finansiell stabilitet. Aktivitetsnivået og ressursutnyttelsen i økonomien vil stige i årene fremover, men inflasjonen når ikke opp til målet på 2,5 prosent. Rentenivået forventes å bare øke forsiktig. Det kan ha negative konsekvenser å underskyte inflasjonsmålet… Read more »

Fryktløse investorer?

Stigende aksjekurser har den senere tid falt sammen med lave mål på volatilitet eller usikkerhet i markedet. Er dette en indikasjon på lyse fremtidsutsikter eller en overdreven optimisme med påfølgende nedsiderisiko for aksjemarkedet? I USA nådde indeksene S&P-500 og NASDAQ nylig «all-time high», samtidig som det får oppmerksomhet at markedsmål… Read more »

Prisen for lav inflasjon: et modellperspektiv

Inflasjonen i Norge ligger an til å bli langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent de neste årene. Er inflasjonsmålet troverdig vil en inflasjon som systematisk underskyter målet gi høyere arbeidsledighet. Faller inflasjonsforventningene kan dette også bidra til finansiell ustabilitet. For å klargjøre dette poenget kan det være nyttig… Read more »

Rentebanen og boligmarkedet

Norges Bank varsler at styringsrenten kan ligge nær dagens nivå på 0,5 prosent frem mot 2019. Fallende inflasjon gir likevel en økning i realrenten som forventes å bidra til å bremse boligprisveksten. Denne uken holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette var ventet i finansmarkedene og spenningen var derfor… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »

Bokomtale av «The Man who knew: The life and times of Alan Greenspan»

Boken «The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan» forteller historien om en av de mest innflytelsesrike personene i nyere økonomisk historie. Sebastian Mallabys biografi om Alan Greenspan (The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan) er en fascinerende bok om livet til verdens mest… Read more »