Tag Archives: delingsøkonomi

Borgerlønn i en teknologisk fremtid

Fremveksten av ny teknologi og en svak verdensøkonomi gjør at mange er usikre på fremtiden. Dette har gitt ny grobunn for et gammelt forslag om å innføre allmenn borgerlønn. Det er vanskelig å se inn i fremtiden. Historien gjentar seg, men tar også en helt ny form. Selv om teknologiske fremskritt historisk… Read more »

En delt mulighet eller trussel?

Delingsøkonomi har blitt et moteord som stadig går igjen i den offentlige debatten. Delingen av varer og tjenester drives av ny teknologi som i det lange løp kan gi økt produktivitet og reallønninger. Samtidig kan man få en endring av forbruksmønsteret, der mer av inntektene går til å kjøpe tjenester… Read more »