Tag Archives: brexit

Storbritannias utfordringer

Det er 500 dager siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Brexit- forhandlingene er i gang, men foreløpig er det flere ubesvarte spørsmål enn svar. Denne usikkerheten har negative effekter på tilbud- og etterspørselssiden i britisk økonomi. Samtidig har produktivitetsveksten i Storbritannia stagnert gjennom lang tid. Denne uken økte Bank… Read more »

Økonomiske konsekvenser av skotsk uavhengighet

I kjølvannet av Brexit krever skotske parlamentarikere at det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Dette innlegget ser nærmere på de økonomiske argumentene. Særlig de valutapolitiske følgene er av stor interesse, siden disse også er aktuelle for land som i fremtiden ønsker å forlate euroen. I 2014 stemte 55,3% av skottene «nei»… Read more »

Ekspertfeil om Brexit?

Regjeringen i Storbritannia varsler en «hard Brexit». I den forbindelse får det medieomtale at økonomien i Storbritannia har gjort det bedre enn mange spådde etter at britene stemte seg ut av EU. Det har aldri vært fagøkonomisk grunnlag for å skråsikkert hevde at Brexit ville føre til nedgangstider på kort sikt…. Read more »

Modellert pundstup

Verdien av pund sterling har falt kraftig på valutamarkedet siden forsommeren når britene stemte for å melde seg ut av EU. Dette innlegget presenterer en enkel makroøkonomisk modell som brukes til å gi en årsak-/virkningsanalyse av utviklingen. I forkant av folkeavstemmingen den 23. juni var det mange som argumentere for… Read more »

Europroblemer

Når euroen ble innført som felles valuta i EU 1.januar 1999 var det velkjent at mange økonomer med kompetanse på området var motstandere av prosjektet. Eurosonen har aldri oppfylt kriteriene for et «optimalt valutaområde». Hvis EU ønsker å forhindre at Storbritannia skal bli siste land som forlater unionen, må feilkonstruksjonen rettes… Read more »

BREXITSJOKK

Storbritannias beslutning om å forlate den Europeiske Union (EU) har sendt sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder. Fredag brakte med seg et rekordstort fall i pundet, men også lavere aksjekurser og nedgang i de lange rentene. Markedsutviklingen gjenspeiler usikkerhet knyttet til britiske konjunkturer og forhandlingene med EU om ny handelsavtale. I tillegg… Read more »

Brexit og finansmarkedene

Under to uker før den kanskje viktigste folkeavstemningen i EUs historie, ligger ja- og nei-siden i spørsmålet om britisk utmeldelse nærmest likt. Skulle britene stemme for en «brexit», kan dette føre til store utslag i finansmarkedene. Aksjekursene og pundet vil trolig falle, mens virkningen på langsiktige britiske renter er mer uklar…. Read more »