Category Archives: Teknologi

Det store teknologiparadokset

Det er mye fokus på hvordan ny teknologi vil føre til store samfunnsendringer, samtidig som produktivitetsveksten stagnerer i mange land. Hva kan dette produktivitetsparadokset fortelle oss om fremtidig økonomisk vekst? Det har de siste årene vært økende fokus på hvordan digitalisering, automatisering og roboters inntog i næringslivet vil endre økonomien… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Er Bitcoin fremtiden eller en digital pengeboble?

Det får mye oppmerksomhet at den digitale pengeenheten Bitcoin har steget kraftig i verdi den senere tid og viser klare tendenser til en boble. Dette innlegget drøfter hvorfor slike kryptovalutaer ikke kan fylle rollen som penger i sin nåværende form, men likevel bane vei for fremtidens betalingssystemer. Prisen på Bitcoin, en ny type elektroniske penger,… Read more »

Robotifisert vekst

Selv om de historiske erfaringene tyder på at ny teknologi faller sammen med stigende reallønninger og høy sysselsetting, er dette ikke en garanti for fremtiden. Innenfor økonomiske vekstmodeller kan utbredt bruk av roboter gi flere alternative utfall. Teknologiske fremskritt er den viktigste driveren bak økonomisk vekst. Likevel har enkeltgrupper til alle tider vært… Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »

Borgerlønn i en teknologisk fremtid

Fremveksten av ny teknologi og en svak verdensøkonomi gjør at mange er usikre på fremtiden. Dette har gitt ny grobunn for et gammelt forslag om å innføre allmenn borgerlønn. Det er vanskelig å se inn i fremtiden. Historien gjentar seg, men tar også en helt ny form. Selv om teknologiske fremskritt historisk… Read more »

Usikkerhet og idétørke

Dette innlegget drøfter den svake veksten i verdensøkonomien i årene etter finanskrisen. Det argumenters for at uvanlig stor usikkerhet og idétørke, begge knyttet til utviklingen i ny teknologi, kan ha bidratt til å begrense den økonomiske fremgangen. Økonomisk vekst, i betydning økt produksjon per sysselsatt, er på lang sikt i hovedsak… Read more »

Entreprenørskap og omstilling

Det er tegn på økende norsk gründervirksomhet. Dette er positivt, siden entreprenørskap, innovasjon og omstilling er viktig for produktivitet og levestandard. Trolig bidrar offentlige støtteordninger, en høyere arbeidsledighet og et større fokus på gründere i media og den politiske debatten til denne utviklingen. I en artikkel i DN sin nettutgave kan… Read more »

Innovativ stimulering

Mens oljekrisen og dens ringvirkninger skaper økende arbeidsledighet, foregår det en debatt om Norge skal føre en mer ekspansiv finanspolitikk for å stimulere økonomien, eller om næringslivet skal få omstille seg til en tid der oljen betyr mindre. En ny analyse fra Det Internasjonale Pengefondet (IMF) viser at offentlige støtteordninger… Read more »