Category Archives: Økonomisk vekst

Storbritannias utfordringer

Det er 500 dager siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Brexit- forhandlingene er i gang, men foreløpig er det flere ubesvarte spørsmål enn svar. Denne usikkerheten har negative effekter på tilbud- og etterspørselssiden i britisk økonomi. Samtidig har produktivitetsveksten i Storbritannia stagnert gjennom lang tid. Denne uken økte Bank… Read more »

Dynamiske skatteeffekter

Som i tidligere valgkamper har begrepet «dynamisk skattepolitikk» dukket opp i den politiske debatten. Med «dynamiske skatteeffekter» mener man gjerne de virkningene endringer i skatter og avgifter har på produksjonspotensialet og vekstevnen i norsk økonomi. Slike tilbudssideeffekter skiller seg fra de mer kortsiktige konjunkturvirkningene som finanspolitikken kan ha gjennom å påvirke aggregert… Read more »

Hvordan fremme økonomisk vekst?

Den offentlige debatten i Norge handler lite om det som betyr mest for vår levestandard på lang sikt, nemlig økonomisk vekst. Dette innlegget ser nærmere på hva som bestemmer et lands langsiktige økonomiske vekst og noen politikkområder som kan bidra til å fremme denne. Norge er et rikt land, men… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Norges langsiktige utfordringer

Regjeringen la nylig frem perspektivmeldingen, som drøfter utfordringene for norsk økonomi og statsfinanser i tiårene som kommer. Dette innlegget argumenterer for at verken et økt skattetrykk eller høyere produktivitetsvekst i privat sektor vil løse det langsiktige innstramningsbehovet over de offentlige budsjettene. Over tid er det nødvendig å gjennomføre strukturreformer som… Read more »

Robotifisert vekst

Selv om de historiske erfaringene tyder på at ny teknologi faller sammen med stigende reallønninger og høy sysselsetting, er dette ikke en garanti for fremtiden. Innenfor økonomiske vekstmodeller kan utbredt bruk av roboter gi flere alternative utfall. Teknologiske fremskritt er den viktigste driveren bak økonomisk vekst. Likevel har enkeltgrupper til alle tider vært… Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »

Ekspertfeil om Brexit?

Regjeringen i Storbritannia varsler en «hard Brexit». I den forbindelse får det medieomtale at økonomien i Storbritannia har gjort det bedre enn mange spådde etter at britene stemte seg ut av EU. Det har aldri vært fagøkonomisk grunnlag for å skråsikkert hevde at Brexit ville føre til nedgangstider på kort sikt…. Read more »

Industrisysselsetting og økonomisk vekst

Dette innlegget ser nærmere på forholdet mellom industrisysselsetting og økonomisk vekst de siste tiårene, og stiller spørsmålet om en stadig større andel sysselsatte i næringer der potensiale for produktivitetsvekst er begrenset, kan forklare tendensen til lavere økonomisk vekst. På lang sikt avhenger utviklingen i vår levestandard særlig av produktivitetsveksten, dvs…. Read more »

Det amerikanske valget og Trumponomics

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg og vil trolig få økende betydning for finansmarkedene i den drøye uken som gjenstår. Det sies gjerne at finansmarkedene hater usikkerhet. Så langt har meningsmålingene antydet en vinnersannsynlighet for Hillary Clinton i intervallet 80-90 prosent. Det er derfor ikke overraskende at markedene reagerte negativt når… Read more »