Category Archives: Mikroøkonomi

Black Friday økonomi

Handelsfenomenet Black Friday har de siste årene fått fotfeste i Norge. Dette innlegget forklarer hvorfor butikkene kaster seg på slike salgskampanjer og ser nærmere på konsekvensene for forbrukerne og samfunnet. Black Friday stammer fra USA, der fredagen etter Thanksgiving sparker i gang den viktige julehandelen, med lave priser, tidsbegrensete tilbud… Read more »

Psykologisk økonomi

Årets nobelpris i økonomi går til den amerikanske økonomen Richard H. Thaler for hans bidrag til fagfeltet adferdsøkonomi. Faget samfunnsøkonomi handler mye om å forstå menneskelig adferd i økonomiske beslutningssituasjoner. Mange tradisjonelle økonomiske modeller forutsetter at aktørene er fullstendig rasjonelle. Husholdningene maksimerer sin nytte over livsløpet, mens bedriftene tilpasser produksjon og priser for… Read more »

Julehandelens betydning for norsk økonomi

Julen nærmer seg og julegavehandelen er i full sving. Dette innlegget drøfter hvorfor noe mindre julegavehandel kan ha positive effekter for samfunnsøkonomien. Som alltid er det diskusjoner i media rundt julehandelen. Noen oppfordrer til mer juleshopping for å trygge butikkarbeidsplasser, mens andre vil ha mindre gavedryss av hensyn til miljøet. Mange… Read more »

En prisportal for matvarer kan gi mindre priskonkurranse

Det er behov for mer konkurranse i den norske dagligvarebransjen. Forbrukerrådet ønsker å lansere en pris-app der kundene lettere kan sammenligne matvarepriser mellom butikkene. Hovedproblemet er imidlertid en høy konsentrasjon av markedsmakt blant noen få bransjeaktører. Uten å gjøre noe med etableringshindringene i markedet, kan en slik prisportal virke mot sin… Read more »

Kontraktenes innflytelse

Nobelprisen i økonomi gikk i år til Oliver Hart og Bengt Holmström for deres bidrag til utviklingen av økonomisk kontraktsteori. Dette innlegget ser nærmere på hva som menes med kontraktsteori og hvorfor den har så stor betydning for et bredt spekter av økonomiske spørsmål. Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om… Read more »

Rentetak på forbrukslån

Det er en sterk vekst i norske forbrukslån og antall inkassosaker relatert til slike lån øker. Flere forbrukslånsbanker har etablert seg på det norske markedet det siste året. Alle har fått med seg den aktive markedsføringen i ulike medier. Dette vekker naturlignok bekymring. For å dempe utviklingen har både Forbrukerrådet… Read more »

Investeringer under usikkerhet

Dette innlegget tar utgangspunkt i moderne investeringsteori for å diskutere sammenhengen mellom usikkerhet og næringslivets investeringer. Økt usikkerhet knyttet til konjunkturer, politikk og markedstilgang kan ha midlertidig negativ effekt på næringslivets investeringsvilje. Tre forhold kjennetegner mange investeringsbeslutninger en bedrift står ovenfor: For det første består mange investeringer av en senket… Read more »

Godteri og phishing

Helseministeren går til angrep på matvarebutikkenes angivelige «godteri-terror». Det forhold at butikkene plasserer godteri i nærheten av kassaområdet er et eksempel på det de nobelprisvinnende økonomene Akerlof og Shiller kaller en «phishing likevekt». Dersom myndighetene mener at dette er et samfunnsproblem, kreves det andre virkemidler enn å «snakke bransjen til rette»…. Read more »