Category Archives: Arbeidsmarkedet

Betraktninger rundt de norske lønnsoppgjørene

I uken som gikk ble det markert at det er 50 år siden opprettelsen av teknisk beregningsutvalg, som spiller en viktig funksjon i de sentrale lønnsoppgjørene i Norge. Dette innlegget drøfter lønnsoppgjørenes betydning for norsk økonomi. I Norge har inntektspolitikken blitt tillagt en langt viktigere rolle enn i de fleste… Read more »

Prisen for lav inflasjon: et modellperspektiv

Inflasjonen i Norge ligger an til å bli langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent de neste årene. Er inflasjonsmålet troverdig vil en inflasjon som systematisk underskyter målet gi høyere arbeidsledighet. Faller inflasjonsforventningene kan dette også bidra til finansiell ustabilitet. For å klargjøre dette poenget kan det være nyttig… Read more »