Category Archives: Aksjer

Børsoppgang, risikofaktorer og amerikanske skattekutt

Aksjemarkedene stiger mot ny «all-time high». Investorene har så langt vært relativt immune mot et bredt spekter av risikofaktorer og synes isteden å fokusere på gode økonomiske nøkkeltall og forhold som dereguleringer og skattereform i USA. Alle vet at aksjemarkedene svinger over tid. Nylig ble man minnet om at det er… Read more »

Fryktløse investorer?

Stigende aksjekurser har den senere tid falt sammen med lave mål på volatilitet eller usikkerhet i markedet. Er dette en indikasjon på lyse fremtidsutsikter eller en overdreven optimisme med påfølgende nedsiderisiko for aksjemarkedet? I USA nådde indeksene S&P-500 og NASDAQ nylig «all-time high», samtidig som det får oppmerksomhet at markedsmål… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »

Overdreven børsoppgang?

Aksjemarkedet har den senere tid vært preget av stor optimisme. De siste ukene har det vært nye toppnoteringer på børsene. Selv om de nominelle aksjeindeksene har steget betydelig siden årtusenskifte, har realavkastningen fra aksjeinvesteringer vært relativt beskjeden i denne perioden. I likhet med 1999 kan dagens kursutvikling være påvirket av et feiloppfattet paradigmeskifte…. Read more »

Fed og Dow Jones 20000

Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten. Dette skjer i en situasjon der USA nærmer seg full sysselsetting og inflasjonen er på vei opp. Den senere tids kraftige stigning i aksjekurser og langsiktige renter kan tolkes som forventninger om høyere økonomisk vekst fremover. Usikkerheten er imidlertid uvanlig stor. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve… Read more »

Aksjer og statsobligasjoner

Normalt vil man forvente at aksjekursene og rentene på statsobligasjoner beveger seg i samme retning. Den senere tid har man sett et klart brudd i dette mønsteret, der aksjemarkedet beveger seg oppover parallelt med at de langsiktige rentenivåene faller mot historiske bunnivåer. I dette innlegget gis noen mulige forklaringer på hva som driver… Read more »

Aksjemarkedets betydning

Børsene i USA nærmer seg nå historiske toppnoteringer, til tross for svak inntjening blant en del av selskapene. Dette innlegget drøfter sammenhengene mellom utviklingen i aksjemarkedet og situasjonen i økonomien mer generelt. Det er få markeder som får mer søkelys rettet mot seg enn aksjemarkedet. Media rapporterer løpende om kurssvingninger… Read more »