Monthly Archives: mars 2017

Økonomiske konsekvenser av skotsk uavhengighet

I kjølvannet av Brexit krever skotske parlamentarikere at det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Dette innlegget ser nærmere på de økonomiske argumentene. Særlig de valutapolitiske følgene er av stor interesse, siden disse også er aktuelle for land som i fremtiden ønsker å forlate euroen. I 2014 stemte 55,3% av skottene «nei»… Read more »

Prisen for lav inflasjon: et modellperspektiv

Inflasjonen i Norge ligger an til å bli langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent de neste årene. Er inflasjonsmålet troverdig vil en inflasjon som systematisk underskyter målet gi høyere arbeidsledighet. Faller inflasjonsforventningene kan dette også bidra til finansiell ustabilitet. For å klargjøre dette poenget kan det være nyttig… Read more »

Rentebanen og boligmarkedet

Norges Bank varsler at styringsrenten kan ligge nær dagens nivå på 0,5 prosent frem mot 2019. Fallende inflasjon gir likevel en økning i realrenten som forventes å bidra til å bremse boligprisveksten. Denne uken holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette var ventet i finansmarkedene og spenningen var derfor… Read more »

Bør inflasjonsmålet senkes?

Norge har et høyere inflasjonsmål enn de fleste sammenlignbare land. Dette innlegget argumenterer for at målet ikke bør endres og ser på virkningene av et lavere inflasjonsmål for pengepolitikken. I forbindelse med at et regjeringsoppnevnt utvalg i april skal legge frem forslag til justeringer i sentralbankloven og styringen i Norges… Read more »

Betydningen for Norge av et amerikansk renteløft

Selv om oppsvinget i norsk økonomi er moderat, blir også vi påvirket av en fremskyndet amerikansk renteoppgang. Det ble i går lagt frem en solid arbeidsmarkedsrapport fra USA, med sterk sysselsettingsvekst, fallende arbeidsledighet og tiltagende lønnsvekst. Selv om en varm februar kan ha påvirket tallene positivt, ligger nå alt til rette… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »