Monthly Archives: desember 2016

Tilbakeblikk på 2016 og utsikter for 2017

I 2016 har en todelt norsk økonomi gått på lavgir mens boligprisene har steget kraftig. Verdensøkonomien preges av ubalanser og usikkerhet. Dette innlegget reflekterer rundt året som har gått og de økonomiske utsiktene for 2017. Norsk økonomi har vist klare tegn til stabilisering i 2016. Smitteeffektene fra oljenedgangen over på… Read more »

En nødvendig oljepengebruk

Bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 har fått kritikk fra mange hold. Dette innlegget argumenterer for at dagens oljepengebruk er nødvendig. Behovet for langsiktig innstramminger i finanspolitikken og omstillinger av næringsstrukturen til lavere oljeaktivitet er ikke gode argumenter for å kutte oljepengebruken på kort sikt. Flere medier kunne i går melde… Read more »

Julehandelens betydning for norsk økonomi

Julen nærmer seg og julegavehandelen er i full sving. Dette innlegget drøfter hvorfor noe mindre julegavehandel kan ha positive effekter for samfunnsøkonomien. Som alltid er det diskusjoner i media rundt julehandelen. Noen oppfordrer til mer juleshopping for å trygge butikkarbeidsplasser, mens andre vil ha mindre gavedryss av hensyn til miljøet. Mange… Read more »

Fed og Dow Jones 20000

Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten. Dette skjer i en situasjon der USA nærmer seg full sysselsetting og inflasjonen er på vei opp. Den senere tids kraftige stigning i aksjekurser og langsiktige renter kan tolkes som forventninger om høyere økonomisk vekst fremover. Usikkerheten er imidlertid uvanlig stor. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve… Read more »

Industrisysselsetting og økonomisk vekst

Dette innlegget ser nærmere på forholdet mellom industrisysselsetting og økonomisk vekst de siste tiårene, og stiller spørsmålet om en stadig større andel sysselsatte i næringer der potensiale for produktivitetsvekst er begrenset, kan forklare tendensen til lavere økonomisk vekst. På lang sikt avhenger utviklingen i vår levestandard særlig av produktivitetsveksten, dvs…. Read more »

Vil dollaren bremse oljeoppsvinget?

Oljeprisen stiger betydelig etter at OPEC har annonsert kutt i oljeproduksjonen. Samtidig har dollaren styrket seg etter presidentvalget i USA. Kombinasjonen av en sterk dollar og høye oljepriser er godt nytt norsk økonomi. Siden tidlig på 2000- tallet har man sett tendenser til at lave oljepriser faller sammen med en sterk dollar. Dette… Read more »