Monthly Archives: november 2016

En prisportal for matvarer kan gi mindre priskonkurranse

Det er behov for mer konkurranse i den norske dagligvarebransjen. Forbrukerrådet ønsker å lansere en pris-app der kundene lettere kan sammenligne matvarepriser mellom butikkene. Hovedproblemet er imidlertid en høy konsentrasjon av markedsmakt blant noen få bransjeaktører. Uten å gjøre noe med etableringshindringene i markedet, kan en slik prisportal virke mot sin… Read more »

Å stagge boligboblen

Regjeringen vurderer tiltak som kan bremse den kraftige boligprisveksten i Norge. I en situasjon der realboligprisene allerede har kommet opp på et svært høyt nivå, boligbyggingen tiltar og rentebunnen kan være nådd, bør myndighetene trå varsomt. Siden psykologi spiller en avgjørende rolle i prisdannelsen, vet man ikke hvor vippepunktet befinner seg. Regjeringen… Read more »

E-penger

Den svenske sentralbanken skal utrede muligheten for å innføre elektroniske kroner som et alternativ til dagens sedler og mynt. Det er gode grunner til å sikre husholdninger og næringsliv fortsatt tilgang på sentralbankpenger. Pengenes historie handler om hvordan betalingsmidlene i samfunnet har gått fra det konkrete til det abstrakte. Først… Read more »

Inflasjonsforventningenes betydning

Etter det amerikanske presidentvalget har man sett et hopp i markedsaktørenes inflasjonsforventninger, selv om disse fortsatt er moderate. Dette innlegget drøfter hva som former inflasjonsforventningene og hvordan disse påvirker den økonomiske utviklingen. I 1997 begynte USA å utstede en egen type statsgjeld der utbetalinger til investorene automatisk justeres for endringen… Read more »

Konsekvensene av USAs valg

Det overraskende utfallet av det amerikanske presidentvalget førte til kraftige fall i aksjekurser og langsiktige renter, før det hentet seg inn igjen. Usikkerheten har åpenbart økt. Konsekvensene for den økonomiske veksten er ikke entydige. I forkant av det amerikanske presidentvalget ble noen av Donald Trump sine politikkforslag drøftet i et innlegg her… Read more »

Amerikansk rentehopp i sikte

Den nedadgående trenden i det globale rentenivået ser ut til å ha bunnet ut for denne gang. En amerikansk renteøkning rykker nærmere. Rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet som ble offentliggjort i går viser at arbeidsmarkedet i verdens største økonomi fortsetter å stramme seg til. Sysselsettingen vokser jevnt (+173.000 i snitt… Read more »