Monthly Archives: oktober 2016

Det amerikanske valget og Trumponomics

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg og vil trolig få økende betydning for finansmarkedene i den drøye uken som gjenstår. Det sies gjerne at finansmarkedene hater usikkerhet. Så langt har meningsmålingene antydet en vinnersannsynlighet for Hillary Clinton i intervallet 80-90 prosent. Det er derfor ikke overraskende at markedene reagerte negativt når… Read more »

Kronekursen som brikke i rentepuslespillet

Kronekursen har styrket seg på valutamarkedet i forkant av rentemøte i Norges Bank. Det er ingen enkel sammenheng mellom kronekursen og pengepolitikken. Hva som driver kronen er avgjørende for hvordan sentralbanken bør reagere. Torsdag 27 oktober offentliggjøres utfallet av det seneste rentemøte i Norges Bank. Det er ventet at hovedstyre… Read more »

Borgerlønn i en teknologisk fremtid

Fremveksten av ny teknologi og en svak verdensøkonomi gjør at mange er usikre på fremtiden. Dette har gitt ny grobunn for et gammelt forslag om å innføre allmenn borgerlønn. Det er vanskelig å se inn i fremtiden. Historien gjentar seg, men tar også en helt ny form. Selv om teknologiske fremskritt historisk… Read more »

Kontraktenes innflytelse

Nobelprisen i økonomi gikk i år til Oliver Hart og Bengt Holmström for deres bidrag til utviklingen av økonomisk kontraktsteori. Dette innlegget ser nærmere på hva som menes med kontraktsteori og hvorfor den har så stor betydning for et bredt spekter av økonomiske spørsmål. Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om… Read more »

Modellert pundstup

Verdien av pund sterling har falt kraftig på valutamarkedet siden forsommeren når britene stemte for å melde seg ut av EU. Dette innlegget presenterer en enkel makroøkonomisk modell som brukes til å gi en årsak-/virkningsanalyse av utviklingen. I forkant av folkeavstemmingen den 23. juni var det mange som argumentere for… Read more »

Statsbudsjettet, skatter og fremtiden

Det er mye fokus på regjeringens oljepengebruk i forslaget til neste års statsbudsjett. På sikt har Norge et klart innstrammingsbehov i finanspolitikken, som følge av økende forpliktelser knyttet til alders- og uførepensjoner i folketrygden. Samtidig kan fremtidige skatteøkninger ha negative effekter på vekstevnen i økonomien. En for raskt innstramming kan… Read more »

Oljepengebruk over statsbudsjettet

Norsk økonomi viser tegn til stabilisering. Regjeringen står ovenfor en vanskelig balansegang i budsjettpolitikken. Strammer man inn oljepengebruken over statsbudsjettet for raskt, kan arbeidsledigheten øke videre og norsk økonomi havne i en likviditetsfelle. Strammer man derimot inn for sakte kan kronen styrke seg og omstillingen i norsk økonomi gå i stå…. Read more »