Monthly Archives: juli 2016

Rentetak på forbrukslån

Det er en sterk vekst i norske forbrukslån og antall inkassosaker relatert til slike lån øker. Flere forbrukslånsbanker har etablert seg på det norske markedet det siste året. Alle har fått med seg den aktive markedsføringen i ulike medier. Dette vekker naturlignok bekymring. For å dempe utviklingen har både Forbrukerrådet… Read more »

Entreprenørskap og omstilling

Det er tegn på økende norsk gründervirksomhet. Dette er positivt, siden entreprenørskap, innovasjon og omstilling er viktig for produktivitet og levestandard. Trolig bidrar offentlige støtteordninger, en høyere arbeidsledighet og et større fokus på gründere i media og den politiske debatten til denne utviklingen. I en artikkel i DN sin nettutgave kan… Read more »

Prisnivå eller prisvekst

I et nylig innlegg ble det argumentert for at et noe høyere inflasjonsmål for pengepolitikken kunne ha positive nettoeffekter på den økonomiske utviklingen. Det finnes imidlertid et alternativ, dersom det kan gjennomføres i praksis, som kombinerer fordelene ved høyere inflasjon på kort sikt, med de gunstige effektene av fullstendig prisstabilitet på… Read more »

Noe mer inflasjon?

De siste årene har flere økonomer argumentert for at sentralbankene i Europa, USA og Japan bør heve sine inflasjonsmål for å redusere risikoen for langvarig økonomisk stagnasjon drevet av svært lave nøytrale realrenter og manglende politisk vilje eller mulighet til finanspolitisk stimulans. Økonomer er generelt mer bekymret for deflasjon enn… Read more »

Investeringer under usikkerhet

Dette innlegget tar utgangspunkt i moderne investeringsteori for å diskutere sammenhengen mellom usikkerhet og næringslivets investeringer. Økt usikkerhet knyttet til konjunkturer, politikk og markedstilgang kan ha midlertidig negativ effekt på næringslivets investeringsvilje. Tre forhold kjennetegner mange investeringsbeslutninger en bedrift står ovenfor: For det første består mange investeringer av en senket… Read more »

Aksjer og statsobligasjoner

Normalt vil man forvente at aksjekursene og rentene på statsobligasjoner beveger seg i samme retning. Den senere tid har man sett et klart brudd i dette mønsteret, der aksjemarkedet beveger seg oppover parallelt med at de langsiktige rentenivåene faller mot historiske bunnivåer. I dette innlegget gis noen mulige forklaringer på hva som driver… Read more »

Negative renter for alltid?

Pessimistene har tatt overhånd i markedene for statsobligasjoner. De langsiktige nominelle rentenivåene på statslån har den senere tid falt til helt ekstreme nivåer. Mens deler av denne utviklingen har en fundamental forklaring knyttet til lave vekstforventninger, virker utviklingen å være preget av overdreven pessimisme og markedsuro. I Sveits er det… Read more »

Mer om boligmarkedet

Utviklingen i det norske boligmarkedet har vært drøftet i tidligere innlegg her på bloggen. Dette innlegget gir noen flere betraktninger knyttet til hva som driver boligprisene og hvorfor disse ikke kan fortsette å vokse inn i himmelen. Folk fortsetter å tro at boligprisene skal stige. Ifølge denne nyhetssaken viser en undersøkelse at 54… Read more »