Monthly Archives: mai 2016

Oljefondets rolle

Dette er det første av to innlegg der søkelyset rettes mot oljefondet og dets betydning for norsk økonomi. Oljefondet og handlingsregelen innebærer at staten sparer opptjente petroleumsinntekter og fordeler bruken av disse over en lang tidsperiode. Dette bidrar til å redusere det fremtidige innstramningsbehovet i finanspolitikken, samt å verne norsk… Read more »

Kinesisk trilemma

Kina står ovenfor store utfordringen i den økonomiske politikken. For å unngå langvarig lav vekst må økonomien rebalanseres fra nettoeksport og investeringer til innenlandsk forbruk. Samtidig er kinesisk valutapolitikk under press, ved at landets valutareserver faller samtidig som USA ønsker å stramme inn pengepolitikken. Devalueringsforventninger kan skape finansiell uro. På… Read more »

Skattekutt kontra offentlig forbruk

En analyse fra SSB viser at økt offentlig forbruk er mer effektivt enn skattekutt i å stimulere sysselsettingen i dagens lavkonjunktur. Resultatet er ikke overraskende i lys av økonomisk teori, men forutsetter at utgiftsøkningen over statsbudsjettet er midlertidig. Skattekutt kan ha andre positive effekter. Mediene slår opp en sak der Arbeiderpartiet har… Read more »

Det høye norske prisnivået

Alle vet at det er dyrt i Norge. Hovedforklaringen er høy produktivitet i konkurranseutsatt sektor som gir et høyt lønnsnivå i hele økonomien. I tillegg blir kronen sterk. Denne effekten har blitt forsterket av oljerikdommen. Den lave oljeprisen bidrar til at prisforskjellene ovenfor utlandet nå avtar. Et spørsmål mange nordmenn på ferie i… Read more »

Revidert budsjett

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken øker med rundt 10 milliarder kroner, og forventes å gi et ekstra vekstbidrag på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med det budsjettet som ble vedtatt i høst. Finanspolitikken gir nå betydelig stimulans av økonomien. Dette gir isolert sett lavere arbeidsledighet og reduserer sannsynligheten for at… Read more »

La det regne penger?

Begrepet «helikopterpenger» dukker stadig opp i den økonomiske debatten. Fremstillingen går gjerne ut på at myndighetene i mange land har brukt opp virkemidlene i den økonomiske politikken, slik at helikopterdropp med penger fremstår som siste desperate mulighet til å få fart på økonomien. Ser man nærmere på problemstillingen er egentlig dette… Read more »