Monthly Archives: april 2016

Fed ser mot juni

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) har i kveld offentliggjort sin pengepolitiske beslutning etter å ha avsluttet et todagers møte i rentekomiteen FOMC. Styringsrenten holdes uforandret i intervallet 0,25-0,5 prosent. Dette var i tråd med markedets forventninger. Det kan imidlertid gå mot en ny renteøkning til sommeren. Den amerikanske sentralbanken… Read more »

Aksjemarkedets betydning

Børsene i USA nærmer seg nå historiske toppnoteringer, til tross for svak inntjening blant en del av selskapene. Dette innlegget drøfter sammenhengene mellom utviklingen i aksjemarkedet og situasjonen i økonomien mer generelt. Det er få markeder som får mer søkelys rettet mot seg enn aksjemarkedet. Media rapporterer løpende om kurssvingninger… Read more »

Når etterspørselen knekker

Når det nominelle rentenivået når null snus mange av sammenhengene i økonomien opp ned. I dette innlegget illustreres dette viktige poenget innenfor rammene av en enkel makroøkonomisk modell. Norges Banks styringsrente er for tiden på historisk lave 0,5 prosent og forventes å falle videre – kanskje til null eller helt… Read more »

En grønnere vekst

Ifølge et stort flertall av klimaforskerne er det høyst sannsynlig en sammenheng mellom global oppvaring og menneskeskapte klimautslipp. For å unngå store fremtidige skadevirkninger, må verdensøkonomien gjøres mindre avhengig av fossilt brensel. Dette betyr imidlertid ikke at tiden for økonomisk vekst er forbi. Det er bred enighet blant økonomer om… Read more »

Innovativ stimulering

Mens oljekrisen og dens ringvirkninger skaper økende arbeidsledighet, foregår det en debatt om Norge skal føre en mer ekspansiv finanspolitikk for å stimulere økonomien, eller om næringslivet skal få omstille seg til en tid der oljen betyr mindre. En ny analyse fra Det Internasjonale Pengefondet (IMF) viser at offentlige støtteordninger… Read more »

Balanserte lønnsforhandlinger

Årets lønnsforhandlinger er i full sving og et sentralt spørsmål er opprettholdelse av lønnens kjøpekraft. Man kan ofte få inntrykk av at lavest mulig lønnsvekst er en nødvendighet, men i dagens situasjon står partene ovenfor en vanskelig balansering der både for store og for små lønnstillegg kan vippe norsk økonomi… Read more »