Monthly Archives: mars 2016

En delt mulighet eller trussel?

Delingsøkonomi har blitt et moteord som stadig går igjen i den offentlige debatten. Delingen av varer og tjenester drives av ny teknologi som i det lange løp kan gi økt produktivitet og reallønninger. Samtidig kan man få en endring av forbruksmønsteret, der mer av inntektene går til å kjøpe tjenester… Read more »

Negative renter i Norge?

I forrige uke kuttet Norges Bank styringsrenten til historisk lave 0,5 prosent. Det har vakt stor oppmerksomhet at sentralbanken har signalisert at styringsrenten kan bli negativ dersom norsk økonomi skulle bli utsatt for «nye store forstyrrelser». Det er lite trolig at husholdninger og næringsliv vil stå ovenfor negative renter på… Read more »

Amerikanske rentesignaler

Den amerikanske sentralbanken har avholdt rentemøte og holdt styringsrenten uendret. Federal Reserve venter lavere arbeidsledighet og gradvis økt inflasjon. Renten i USA kommer bare til å stige gradvis og ligge lavere enn et langsiktig normalt nivå i årene fremover. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve – ofte bare kalt Fed –… Read more »

Grafiske budsjettrefleksjoner

Det har blitt uttrykt bekymring for at økt oljepengebruk over statsbudsjettet for neste år skal legge press på renter og kronekurs. Dette er å snu problemstillingen på hode: I dagens situasjon er det større risiko for at utilstrekkelig finanspolitisk stimulans skal gi unødig høy arbeidsledighet som følge av Norges Banks begrensende handlingsrom til… Read more »

Kronisk vekstbrems

Den langvarige stagnasjonen i mange land etter finanskrisen har skapt bekymring for at kroniske bremseklosser som høyt gjeldsnivå, lavere befolkningsvekst og mindre teknologiske fremskritt skal gi avdempet vekst også i årene fremover. Etter finanskrisen og den påfølgende «store resesjonen» for rundt åtte år siden, har forventningene til oppsvinget i verdensøkonomien… Read more »

En global spareflom

De inflasjonsjusterte rentenivåene har falt betydelig de siste årene. Mekanismer som bidrar til høy global sparing i forhold til investeringsetterspørselen ligger bak. Kinas påvirkning på det «globale spareoverskuddet» er noe redusert de siste årene, men eurosonen har overtatt stafettpinnen i kappløpet om å bygge driftsbalanseoverskudd. Som diskutert i forrige innlegg kan bare… Read more »