Monthly Archives: februar 2016

Mikroskopiske rentenivåer

Rentenivåene er historisk lave i de fleste land. Den langsiktige trenden med lavere renter kan delvis forklares med at inflasjonen har kommet ned fra toppen på 1980-tallet. Der er likevel fundamentale forhold som lav investeringsvekst og høy sparing som gjør at realrentene vil holde seg lave en god stund fremover. Den… Read more »

Møt oljekrisen med oljepenger!

På sikt må Norge tilpasse seg lavere oljepriser. Oljefondet i kombinasjon med handlingsregelen begrenser omstillingsbehovet. Samtidig innebærer en pengepolitikk med inflasjonsmål og flytende kronekurs at aktiviteten kan holdes oppe og omstillingskostnadene reduseres. Når renten nærmer seg null er det imidlertid en risiko for at smitteeffektene fra oljesektoren til resten av… Read more »

Norges produktive utfordringer

Norsk produktivitetsvekst har avtatt de siste ti årene. En del av fallet kan trolig forklares med smitteeffekter fra utlandet i kjølvannet av finanskrisen. Samtidig kan oljerikdommen ha bidratt til mindre behovsforståelsen for nødvendige reformer, samt ved å ha vridd næringsstrukturen, slik at en større andel av befolkningen nå er sysselsatt i næringer med… Read more »

For mye oljesmøring av verdensøkonomien?

Lavere priser på olje har normalt en positiv effekt på verdensøkonomien ved å tilføre husholdningene kjøpekraft og senke bedriftenes kostnader. Oljeprisfallet er likevel så bratt at det kan oppstå negative ringvirkninger via finansmarkedene. I tillegg vil inflasjonen falle, noe som kan gjøre mer skade enn gavn når rentene er nær… Read more »